Privacyverklaring

Contactgegevens

Creakelder.nl is ingeschreven bij KvK onder nummer 57555990 en is te bereiken via info@creakelder.nl.

Gegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, bewaren we klantgegevens van u. Deze gegevens omvatten uw contactgegevens, bezorg- en factuur adres en bestellingen.

Uw klantgegevens worden gebruikt om de gevraagde diensten bij u af te leveren en betalingen af te handelen. U kunt uw eerdere bestellingen inzien.

Delen van gegevens

Om uw bestelling te kunnen verzenden, delen wij uw naam en bezorgadres aan de verzendende partij. Wij delen uw gegevens niet met andere partijen.

Wij sturen u geen nieuwsbrieven.

Duur van de opslag

Uw gegevens en bestelhistorie worden opgeslagen zolang u bij ons een account heeft.

Gegevens omtrent facturatie en verwerking daarvan worden opgeslagen in onze administratie gedurende de door de overheid verplichte 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.