Algemene Voorwaarden

Prijzen

Al onze artikelprijzen zijn inclusief 21% BTW.

Levertijd

Uw bestelling verzenden wij meestal met DHL parcel. Levertijd is doorgaans 1 a 2 werkdagen. Heeft u het met spoed nodig? Laat het ons even weten (info@creakelder.nl), vaak valt er nog een heleboel te regelen!! Helaas zijn wij wel afhankelijk van de postbezorging, dit hebben wij niet in de hand. Bezorging de volgende dag kunnen wij hierdoor niet garanderen. Indien artikelen niet voorradig zijn wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Verzendkosten/administratiekosten

  • De verzendkosten bedragen bij een bestelling in Nederland is € 5.50. Vanaf € 75,- is verzending gratis.
  • De verzendkosten bedragen bij een bestelling naar België € 9.75. Vanaf € 100,- is verzending gratis.
  • De verzendkosten naar Duitsland zijn op aanvraag.

Het is ook mogelijk de bestelling in Uden op te halen. Zou u dan met ons contact willen opnemen om een afspraak te maken?? info@creakelder.nl

Betalingsmethoden

Creakelder accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • Betalingen vooraf op rekening NL15 KNAB 0720 8565 90
  • Betaling via IDEAL
  • Betaling via Bancontact / MisterCash

 

Aansprakelijkheid

Creakelder is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de productinformatie, de levering en/of de prijzen. Aansprakelijkheid van Creakelder voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade veroorzaakt door het product, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Creakelder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. Voor het overige rust op Creakelder geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Eenmaal verzonden goederen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Creakelder. Goederen op tijd verzonden door Creakelder doch te laat aangeboden door vervoerder vallen onder het risico van de opdrachtgever.

Producten terug sturen of omruilen

U heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een wettelijke periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Creakelder heeft teruggezonden, is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Creakelder. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Creakelder.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening (portokosten) en risico van de koper.

Aanbiedingen

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde artikelen. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Creakelder is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. Privacy Bij bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. We zullen deze gegevens uitsluitend hiervoor gebruiken.